AvanCell - Nya fibrer från befintlig processmiljö
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Hans Theliander (kontakt)

Professor vid Skogsindustriell kemiteknik

Finansiering

Södra

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Projektets webbplats

http://www.avancell.se/

Senast uppdaterat

2018-01-11