Förändrad markanvändning och utmaningar & möjligheter för småbönder i Myanmar
Forskningsprojekt, 2015 – 2020

 

 

Deltagare

Laura Kmoch (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Matilda Palm

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Martin Persson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-02