The role of microbiol. biofilm communities for degradation of sprayed concr. in subsea tunnels
Forskningsprojekt , 2014 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Britt-Marie Wilen (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Frank Persson

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Statens vegvesen

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-04-13