Pålitlig mjukvara via programmering och kompilering i logik
Forskningsprojekt, 2017 – 2021

Vi använder en massa datorer i vårt dagliga liv. Vi är beroende av våra telefoner och är villiga att ge dem våra bankuppgifter. Vi kör bil och snart kommer bilarna kanske att köra sig själv. Ett ökande antal människor har datorer som en del av sin kropp: pacemakers, hörapparater, insulinpumpar, och så vidare. Trenden är att sätta allt mer avancerade programvara i vardagsföremål. Denna programvara är av varierande kvalitet. Under vissa omständigheter, vill vi veta programmen inte har fel, och att det alltid kommer att bete sig som förväntat. Detta projekt kommer att utveckla vetenskapen bakom byggandet av programvara som är garanterad att inte har vissa typer av fel. Detta projekt kommer att utveckla metoder genom vilka matematiska bevis kan användas för att bevisa att programvaran alltid beter sig enligt programmerarens förväntningar. Detta projekt kommer att fokusera på metoder för programkonstruktion inom verktyg för utveckling av matematiska bevis. Detta projekt kommer att göra dessa verktyg användbara för programmering. Projektet kommer att betona de matematiska grunderna för dessa verktyg så att vi kan ha så mycket förtroende för resultaten som möjligt.

Deltagare

Magnus Myreen (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Formella metoder

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: FFL15-0191
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-05-18