Klimathjälpen
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Syfte och mål
I initiativet Klimathjälpen samverkar företag och organisationer för att förenkla för boende och verksamma i Uppsala att minska sina klimatavtryck. Målet är att skapa en branschöverskridande och skalbar IKT-plattform som automatiskt mäter och visualiserar klimatavtryck från privat konsumtion och som i kombination med klimatsmarta tjänste- och produkterbjudanden samt informationskampanjer bidrar till att minska klimatavtrycket från de som bor, arbetar och verkar inom Uppsala kommun.

Förväntade effekter och resultat
Klimathjälpen förväntas leda till minskade utsläpp av växthusgaser från privat konsumtion. En plattform där invånarna löpande kan se sin klimatpåverkan och förstå effekten av sina konsumtionsbeslut etableras. Företagen som är med blir mer medvetna om sina egna produkter och tjänsters klimatpåverkan och utvecklar klimatsmarta erbjudanden till sina kunder. Projektet avser en planeringsfas och kommer att lägga grunden för uppstart, genomförande, och uppföljning.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet bygger på ett branschöverskridande samarbete mellan företag och organisationer från alla viktiga konsumtionsområden. Uppsala kommun samordnar projektet och bjuder in aktörer och parter. Planeringsfasen omfattar att fastställa krav och möjligheter för IKT-plattformen, utforma kampanj- och aktiveringsplan, organisera projektets partners inför genomförandet samt resurs- och kostnadsberäkna kommande etapper. Möjligheten att skala upp projektet efter Uppsala kommer att utvärderas.

Deltagare

Fredrik Hedenus (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Bizpeople AB

Göteborg, Sweden

Uppsala kommun

Uppsala, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-08-22