Svenskt deltagande i IEAs samarbete om omvandling i fluidiserad bädd
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Bo G Leckner (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

International Energy Agency

Paris, France

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 13145-7
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-06-01