Jämförande nyckeltal för integration av biobränsleproduktion i kraftvärmeprocesser
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Syftet med projektet är att generera relevanta tekniska och ekonomiska nyckeltal som kan användas för att utvärdera framtida produktionsanläggningar för kombinerad produktion av el, värme och biodrivmedel. Projektet ska använda den erfarenhet som finns hos Chalmers och Göteborg Energi från byggandet av Chalmers förgasaren och uppförandet av GoBiGas-anläggningen. Denna erfarenhet ska kompletteras med information kring projektering, drift och utvärdering av kraftvärmeverk.

Deltagare

Henrik Thunman (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 43209-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-27