Matematisk modellering av utmattnings- och spänningskorrosionsspricka (UTDefect)
Forskningsprojekt , 2017 – 2021

Projektet syftar till att utveckla en befintlig programvara (UTDefect) för att göra det möjligt att simulera verkliga driftinducerade defekter tillsammans med olika typer av ultraljudsteknik.

Deltagare

Håkan Wirdelius (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Finansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Projekt-id: SS2017-722
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-22