Analys av supergrids för att försörja världen med förnybar energi
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Genom tillgång till ny data, samt nya modelleringsangreppssätt avses att i projektet modelleras och analyseras potentialen för ett supergrid. Detta kommer att göras genom att bygga en nyskapande nätverksmodell över elsystemet. Ett globalt elnät har framförallt fördelarna att kunna använda goda sol- och vindresurser på avlägsna platser samt att kunna utnyttja möjligheten att i än högre grad jämna ut produktionsvariationer.

Deltagare

Fredrik Hedenus (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-08-22