Ny Al-batteriteknologi för hållbara energilager
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Här lanserar vi aluminium (Al)-batterier som ett nytt batterikoncept. Al finns det mycket av, Al är billigt, och Al har utforskats länge när det gäller elektrokemi – själva grunden för att bygga batterier. Vad är då problemen? Varför har vi inte Al-batterier idag?

Ett problem är att vi inte vet hur vi ska kunna ladda om Al-batterier snabbt och med hög effektivitet, låga energiförluster, och problemets ursprung finns i de materialval man hittills gjort. Vi har precis tagit fram ett par nya material som har löfte om att kunna ändra detta, men mera forskning och utveckling behövs definitivt. Materialen behöver testas, optimeras, och kombineras ihop till fungerande batterier. I projektet jobbar vi t.e.x med nya material som är helt organiska för att ytterligare jobba långsiktigt hållbart, då vi helt undviker metallen kobolt som idag bryts miljöovänligt t.ex. gruvor i Kongo, men är vanlig i många konsumentbatterier.

 

Al-batterier har verkligen potential att förändra vår framtida energiförsörjning, men först behövs ordentligt med grundforskning. Därför kan vi inte heller ge några löften om att vi kommer lyckas – men varför inte försöka? 

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Chalmers, Fysik, Materialfysik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2016-009842
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-14