Nya material med relevans för livets ursprung och planetforskning
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Martin Rahm (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-04127
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-07