Stochastically monotone Markov chains
Forskningsprojekt , 2017 –

Stochastically monotone Markov chains. Rank-dependent Galton-Watson process.

Deltagare

Serik Sagitov (kontakt)

Professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Finansiering

Matematiska vetenskaper

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-08