LightFibre – Ligninbaserad kolfiber från lösningsspunnen prefiber
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Projektet syftar till att visa hur en konkurrenskraftig biobaserad kolfiber och därmed en ny högvärdig produkt kan skapas från lignin. I projektet ska grundläggande förutsättningar och mekanismer för huvudstegen i tillverkningen undersökas för att nå projektmålen för kvalitet, utbyte och processtid. Projektet bidrar till utveckling av nya produkter som kan minska energianvändningen vid sin användning och bidra till nya affärsmöjligheter för skogsindustrin.

Deltagare

Hans Theliander (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Samarbetspartners

Innventia

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

SCA Forest Products

Sundsvall, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Valmet

Tampere, Finland

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 39573-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15