Design för en socialt förankrad energieffektivitet i den hållbara staden
Forskningsprojekt , 2016 – 2020

Projektet syftar till att undersöka hur energieffektivitetsbegreppet kan vidareutvecklas i relation till de vardagliga vanor som uppmuntras genom gestaltningen av våra stadsmiljöer. Projektet avser att ta fram konkreta designförslag på objekt och miljöer med fokus på den fysiska gestaltningen. Projektet kommer att ta fram ny kunskap om ett flertal typer av stadsområden av olika karaktär, t.ex. vad gäller grad av färdigställande, typ av stadsbyggnad (kvartersstad, trädgårdsstad, etc.), samt invånarnas socio-ekonomiska status.

Deltagare

Jonas Runberger (kontakt)

Konstnärlig professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-28