Digitalt verktyg för ökat resursutnyttjande in WEEE (WEEE Digit)
Forskningsprojekt , 2017

Projektet är ett förprojekt som syftar till att undersöka förutsättningarna för att ta fram en digitaliserad återanvändnings- och återvinningsprocess som utnyttjar robotteknik för förbättrad återvinning av kretskort och neodyniummagneter från hårddiskar. Projektet kommer att ta fram en robotcell med flexibla intelligenta fixturer. På lång sikt kan projektet bidra till ökad och mer resurseffektiv återanvändning och återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall.

Deltagare

Björn Johansson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Stena Technoworld AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2017-00195544222-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/WE...

Senast uppdaterat

2018-01-24