Digitaliserad additiv tillverkning av stora komponenter (DiLAM)
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Projektets syfte är att stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri genom ökad produktionsflexibilitet och kortare time-to-market. Målet är att möjliggöra detta genom att förena de digitala och fysiska värdekedjorna för additiv tillverkning vid industriell produktion och produktutveckling av storskaliga komponenter.

Genom att tillämpa en helt digitaliserad värdekedja kommer DiLAM att demonstrera hur additiv tillverkning och digitalisering kan öka flexibiliteten och reducera ingångströsklar samt risker vid introduktion av storskalig additiv tillverkning för projektets deltagare och slutanvändare. De långsiktiga effekterna av projektet kommer att bli ökad tillämpning av digitaliserad additiv tillverkning inom svensk tillverkningsindustri med ökad flexibilitet och konkurrenskraft som följd. Den digitaliserade värdekedjan för additiv tillverkning av stora komponenter kommer i ett första steg att implementeras för att sedan demonstreras genom ett antal fallstudier. Dessa väljs av de medverkande företagen (slutanvändarna) vilka alla har ett starkt behov av digitaliserad och integrerad additiv tillverkning för att sänka ledtider för specialdesignade och kundunika produkter.

Deltagare

Lars Almefelt (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

ABB

Zurich, Switzerland

BLB Industries

Värnamo, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-02252
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-28