Implementering av 2D detektor för synchron XRD vid XAS strålröret Balder vid MAX IV
Forskningsprojekt , 2017 – 2021

Detta projekt investerrar och implementera en 2D detektor för röntgendiffraktion (XRD) vid röntgenabsorptions/emissions spektroskopistrålröret Balder vid MAX IV. Efter "comissioning" kommer infrasrtukturen att vara öppen för generella användare vid BAlder för synkron (anomalisk) XRD och XAS/XES mätningar.

Deltagare

Per-Anders Carlsson (kontakt)

Enhetschef vid Teknisk ytkemi

Samarbetspartners

Max IV-laboratoriet

Lund, Sweden

Finansiering

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-03