Elmaskiner för fordon i en cirkulär ekonomi
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Projektet syftar till att med hjälp av livscykelanalys (LCA) ta fram riktlinjer för hur elfordonskomponenter kan utformas för resurseffektiva materialflöden i en cirkulär ekonomi samtidigt som de levererar önskvärd teknisk prestanda. Specifikt kommer elmotorer för framdrift av både lätta och tunga fordon att studeras. Projektet bidrar till att utveckla området LCA för elfordon och metodiken blir tillämplig också för andra komponenter som batterier och kraftelektronik.

Kunskapen stärker fordonsföretag som konkurrerar med miljöargument samt minskar risktagande avseende tillgång till knappa material för såväl OEMer som underleverantörer. Projektresultaten kan leda till nya arbetstillfällen i Sverige genom
utökad återtillverkning, demontering och återvinning. Företag och policyaktörer kan omsätta kunskapen i produktdesign, affärsmodellutveckling och styrning av en mer cirkulär resurshantering. Projektet kopplar på ett unikt och nydanande sätt samman detaljerad LCA med avancerad design analys.

Deltagare

Sonja Lundmark (kontakt)

Docent vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Mikael C D Alatalo

Konsult vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Emma Grunditz

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Maria Ljunggren Söderman

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Anders Nordelöf

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Torbjörn Thiringer

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Anne-Marie Tillman

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Samarbetspartners

BorgWarner AB

Landskrona, Sweden

China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB

Gothenburg, Sweden

Eklunds bildelslager AB

Skövde, Sweden

Malmköpings Mekaniska Werkstad AB

Flen, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Sveriges bilåtervinnares riksförbund

Stockholm, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Walters Bildelar

Falkenberg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-07