Hållbar produktionsteknik via bearbetning med kryogen teknik (SUSTAIN-CRYO)
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Det övergripande syftet med SUSTAIN-CRYO-projektet är att utveckla kylnings/smörjningsmetoder som möjliggör miljö-neutral produktion i Sverige. Specifika mål är att (1) öka skärande bearbetnings produktivitet med 20%-30%; (2) ta ett nytt CRYO-MQL hybridsystem för kylning/smörjning till marknad (patent SE1550877 A1); (3) få en snabbare tid-till-marknad för kryogena verktygslösningar; (4) minska kassationer och avfall i produktion; (5) undvika användningen av mineraloljor som skärvätskor.


Förbättrad kunskap om den kryo-specifika processmekaniken och materialprestanda via modellering, simulering och karakterisering. Riktlinjer för teknikintegration i verktygsmaskiner och teknikvalidering hos slutanvändaren i industriella pilotförsök. Integrering av MQL-systemet med det kryogena systemet, med användning av miljövänliga vegetabiliska oljor för att helt ersätta mineraloljor, vilket resulterar i en ren miljö utan restprodukter. Rapport om hållbarhetsutvärdering.

Deltagare

Peter Krajnik (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Metal Cutting Research and Development Centre (MCR)

Gothenburg, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-17