Hållbar produktionsteknik via bearbetning med kryogen teknik (SUSTAIN-CRYO)
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Det övergripande syftet med SUSTAIN-CRYO-projektet är att utveckla kylnings/smörjningsmetoder som möjliggör miljö-neutral produktion i Sverige. Specifika mål är att (1) öka skärande bearbetnings produktivitet med 20%-30%; (2) ta ett nytt CRYO-MQL hybridsystem för kylning/smörjning till marknad (patent SE1550877 A1); (3) få en snabbare tid-till-marknad för kryogena verktygslösningar; (4) minska kassationer och avfall i produktion; (5) undvika användningen av mineraloljor som skärvätskor.


Förbättrad kunskap om den kryo-specifika processmekaniken och materialprestanda via modellering, simulering och karakterisering. Riktlinjer för teknikintegration i verktygsmaskiner och teknikvalidering hos slutanvändaren i industriella pilotförsök. Integrering av MQL-systemet med det kryogena systemet, med användning av miljövänliga vegetabiliska oljor för att helt ersätta mineraloljor, vilket resulterar i en ren miljö utan restprodukter. Rapport om hållbarhetsutvärdering.

Deltagare

Peter Krajnik (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Metal Cutting Research and Development Centre (MCR)

Gothenburg, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-03057
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-17