Energieffektiv och höghastighets-transmission i optisk fiber kommunikation
Forskningsprojekt, 2018 – 2019

 
Syfte och mål
Vår vision är att utveckla ny teknologi och metoder för optisk kommunikation som uppfyller samhällets framtidens behov för uthållig data transmission med hög kvalitet, samt skapa en effektiv metod för överföring av uppnådda resultat till industrin. Detta leder till större internationell konkurrenskraft för både de deltagande företagen och för akademien. I detta projekt kommer vi fokusera på optisk fiber kommunikation genom att arbeta med högst relevanta teman; kapacitet och energiförbrukning i både korta och långa system.

Förväntade effekter och resultat
Utveckla riktlinjer och tekniska krav för spektral-effektiv modulation i tranceivers för nästa generations system. Leverera uppskattningar för energiförbrukning hos nästa generationers tranceivers för korta och långa transmissionssystem för att möjliggöra energi-effektiva designer och implementationer. Föreslå digitala algoritmer och sub-systemlösningar för att uppfylla framtidens krav på ökad kapacietet och energi-effektivitet.

Deltagare

Peter Andrekson (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-05228
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-20