Strategi för skalöverbryggning vid materialmodellering baserad på adaptivitet
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Information endast på den engelska sidan.

Deltagare

Kenneth Runesson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-15