Genomslag och kortslut analys i vindkraftparker med 36kV kabelnät och vakuumbrytare
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

I detta projekt undersöks hur högfrekventa transienter i ett kabelnät påverkar anslutna komponenter. Såväl generering som propagering och apparatskydd studeras. I projektet planeras mätningar i Stor-Rotlidens vindpark där haverier av kabelavslut vid transformatorer har förekommit. Jämfört med tidigare arbete inom detta tema så är fokus här på jordningssystemets utformning, speciellt dess högfrekvensegenskaper med olika jordresistans. Vidare analyseras hur transienterna påverkar anslutna objekt och vilka skydd som kan behövas.

Deltagare

Tarik Abdulahovic (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

Svensk Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC)

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24