Ett ramverk för fysikbaserad uppskattning av verktygsförslitning i skärande bearbetning.
Forskningsprojekt, 2017 – 2018

Implementering av fysikbaserade förslitningsmodeller i en utvecklad beräkningsbaserad plattform för att kunna ta hänsyn till inverkan av materialvariationer på verktygsprestanda vid skärande bearbetning.

Ökad produktivitet och mer flexibel produktion genom ett minskat behov av omfattande experimentella bearbetningsförsök för att hitta de optimala processparametrarna.

Deltagare

Peter Krajnik (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-02517
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-15