C-ITS Testplattform för framtidens transportsystem (CHRONOS steg1)
Forskningsprojekt , 2017

Svensk industri/akademi har höga mål/ambitioner för färre trafikskadade/dödade. Intensiv utveckling av automatiserade och kommunicerande fordon är lösningen. Test och validering måste ske på ett säker och repeterbart sätt. Chronos ska inleda arbetet med att iterativ utveckla en testplattform på AstaZero för att bemöta utmaningarna ovan och möjliggöra forskning, verifiering och validering på komplettvagnsnivå av funktioner genom att iscensätta komplexa trafik- och kommunikationsscenarier som är potentiellt farliga.


Effekter av Chronos steg 1 är bland annat förtätat samarbete inom det svenska fordonsklustret och med nya aktörer inom telekommunikation, möjliggjort fortsatt ledarskap inom aktiv säkerhet, ny kunskap och säkrare fordon. Projektets resultat är: - Dimensionerande testscenarier för test av automatiserade fordon - Inledande sammanställning av framtida testscenarier som inkluderar C-ITS (V2X kommunikation). - Första leverans utveckling av en testplattform för framtidens transportsystem

Deltagare

Elad Schiller (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Samarbetspartners

AstaZero AB

Sandhult, Sweden

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Berge Consulting

Göteborg, Sweden

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Fengco Real Time Control

Göteborg, Sweden

HiQ Göteborg AB

Göteborg, Sweden

Sentient⁺

Göteborg, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Vinga Lab

torslanda, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-02573
Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-07