Strömmar, snitteori och Monge-Ampère-operatorer
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Elizabeth Wulcan (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-03905
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-11