Från lignin till biobränslen och specialkemikalier
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

En studie av alkoholers effekter som "radikalstabilisator" i kritiskt vatten vid hydrotermisk förvätskning (HTL) av LignoBoosts TM sulfatlignin. 

Deltagare

Hans Theliander (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Anders Ahlbom

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 45395-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-15