Från lignin till biobränslen och specialkemikalier
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

En studie av alkoholers effekter som "radikalstabilisator" i kritiskt vatten vid hydrotermisk förvätskning (HTL) av LignoBoosts TM sulfatlignin. 

Deltagare

Hans Theliander (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-11