Allmänna superpositionsgränsfördelningar för punktprocesser och stokastiska mått
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Sergey Zuev (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-03965
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-18