Multifunktionell nano-membransreflektor för modstabilisering, lateral utkoppling, och optisk isolering, i vertikal-kavitets-mikrolasrar
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Johan Gustavsson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-04440
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-11