SECURIT - Informationssäkerhetskultur
Forskningsprojekt , 2012 – 2017

 

Forskningsprogrammet Security Culture and Information Technology, SECURIT, har som mål att förbättra organisationers informationssäkerhet. I moderna informationsdrivna organisationer utgör god säkerhetskultur en viktig förutsättning för informationssäkerheten
 
För att uppnå målen studerar SECURIT

  • Egenskaper hos individer och organisationer som är relevanta för informationssäkerheten
  • Effekter av åtgärder som syftar till att förbättra informationssäkerheten genom att påverka individer och organisationer

Arbetet inom SECURIT har som mål att:

  • Öka kunskapen om hur beslut fattas och hur beslut påverkar informationssäkerhetskulturen
  • Skapa en tydlig bild av hur kulturen påverkar informationssäkerheten
  • Etablera informationssäkerhetskultur som ett forskningsområde
  • Bygga nätverk mellan forskare inom olika discipliner vilka kan bidra till framsteg inom området
  • Skapa intresse för informationssäkerhet inom discipliner där det hittills inte har varit framträdande
  • Etablera ett doktorandprogram inom området
  • Skapa kontaktytor mellan forskare, experter på informationssäkerhet och beslutsfattare

 

Deltagare

Tomas Olovsson (kontakt)

Avdelningschef vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Jonas Landgren

Docent vid Informatik (Chalmers)

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Karlstads universitet

Karlstad, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Örebro universitet

Örebro, Sweden

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-02