Lokala egenskaper vid kakfiltrering: Inverkan av ett elektiskt fält
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Hans Theliander (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Anna Lidén

Doktorand vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-04521
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-15