Scientific concept study for wide-swath high-resolution cloud profiling
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Patrick Eriksson (kontakt)

Professor vid Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Global miljömätteknik

Samarbetspartners

Universität Hamburg

Hamburg, Germany

Finansiering

European Space Research and Technology Centre (ESA ESTEC)

Projekt-id: 4000119850/17/NL/LvH
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-23