Addressing Hardware Timing Covert Channles
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Alejandro Russo (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Informationssäkerhet

Samarbetspartners

Stanford University

Stanford, USA

Finansiering

STINT

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-12