Running Untrusted Applications Without Revealing your Secrets
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Alejandro Russo (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Informationssäkerhet

Samarbetspartners

Buffalo University

Buffalo, USA

Finansiering

STINT

Projekt-id: IG2012-5170
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-12