Securing Google App Engine
Forskningsprojekt , 2011 – 2012

Beskrivning saknas.

Deltagare

Alejandro Russo (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Informationssäkerhet

Samarbetspartners

Google Inc.

Mountain View, USA

Finansiering

Google Inc.

Projekt-id: Googlealejandro
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-12