Svenskt förgasningscentrum Etapp 3
Forskningsprojekt, 2017 – 2021

SFC arbetar för att effektivisera och vidareutveckla befintliga och framtida förgasningstekniker för att ta fram de mest resurs- och kostnadseffektiva processerna för att ersätta fossila energibärare.

För att förgasningsbaserade processer skall bli konkurrenskraftiga och för att utvecklingstakten skall accelereras krävs, förutom långsiktiga ekonomiska förutsättningar, riktade satsningar för att samla och utveckla teknik och kompetens, samt för att bygga upp den personella bas som en storskalig teknikintroduktion kräver.

Deltagare

Henrik Thunman (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 34721-3
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-27