SNIC 2017
Forskningsprojekt , 2017

Information om det här projektet finns enbart på engelska.

Deltagare

Thomas Svedberg (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Mer information

Projektets webbplats

https://www.snic.se/

Senast uppdaterat

2018-03-01