Exotiska nukleära system vid gränsen för existens - fysik i frontlinjen med perspektiv mot FAIR
Forskningsprojekt, 2018 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Thomas Nilsson (kontakt)

Chalmers, Fysik

Giovanni Bruni

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Paloma Diaz Fernandez

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Andreas Martin Heinz

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Håkan T Johansson

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Björn Jonson

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Simon Lindberg

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-03839
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

2023

First observation of <sup>28</sup>O

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-27