Exotiska nukleära system vid gränsen för existens - fysik i frontlinjen med perspektiv mot FAIR
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Thomas Nilsson (kontakt)

Prefekt vid Chalmers, Fysik

Giovanni Bruni

Tillfällig förlängning vid Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Paloma Diaz Fernandez

Forskare vid Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Andreas Martin Heinz

Docent vid Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Håkan T Johansson

Forskningsingenjör vid Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Björn Jonson

Professor vid Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Simon Lindberg

Doktorand vid Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-03839
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-23