Strålningskällor från högeffektaser-materia växelverkan
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Arkady Gonoskov (kontakt)

LEKTOR vid Chalmers, Fysik, Teoretisk fysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-25