Strålningskällor från högeffektaser-materia växelverkan
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Arkady Gonoskov (kontakt)

LEKTOR vid Chalmers, Fysik, Teoretisk fysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-05148
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-25