Spray Fundamentals
Forskningsprojekt , 2012 – 2017

’Spray Fundamentals’ fokuserar huvudsakligen på att undersöka inflytandet av högt insprutningstryck och spridargeometri på en sprays egenskaper utan och med förbränning. För att göra detta, kommer injektionens impuls och hastighet att mätas, kombinerat med mätningar under högt tryck och hög temperatur i en spraykammare med optisk access. I kammaren kommer spraybilder av vätske- och gasfas att tas. Vidare kommer mätningar av tändfördröjning, OH-kemiluminescens och sotstrålning av brinnande sprayer att göras. Målet med dessa mätningar är att bättre förstå processen då bränsle och luft blandas, kopplat till en sprays förbränningsegenskaper, för att därigenom förbättra dieselförbränningen och minska utsläppen från dieselmotorer.

Deltagare

Sven B Andersson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning

Mats Andersson

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning

Chengjun Du

Gästforskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning

Samarbetspartners

Kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik

Gothenburg, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-29