MaMBa
Forskningsprojekt , 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Magnus Karlsteen (kontakt)

Docent vid Kondenserade materiens fysik

Finansiering

Centrum för idrottsforskning

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-18