Vattenoxidation på titandioxidytor genom uppkonvertering av synligt ljus
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Projektet syftar till att samla in ny kunskap för att möjliggöra vattenoxidation med hjälp av synligt ljus, med det övergripande målet att realisera vätgasproduktion från solenergi. Inom forskningsfältet ligger stora utmaningar i att dels framställa effektiva och robusta katalysatorer för vattenoxidation, samt att skapa integrerade fotoelektrokemiska celler där ljusabsorption och katalytisk vätgasproduktion kan ske simultant utan stora förluster. Projektets grundtanke är att kombinera, via fotonuppkonvertering genom triplett-tripplett annihilering (TTA-UC), det vattenoxiderande materialet titandioxid med molekyler med förmågan att slå ihop två solljusfotoner till en, för att på så sätt utnyttja titandioxidens katalytiska förmåga till vattenspjälkning även för det synliga ljusspektrumet, vilket utökar den användbara delen av solspektrumet.

Deltagare

Maria Abrahamsson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-22