Dimensioneringsmetodik för tryckbelastad NCF komposit (KOMPRESS II)
Forskningsprojekt, 2017 – 2019

Tillförlitlig och rationell dimensionering av flygmotorkomponenter i komposit kräver att nya materialmodeller och beräkningsmetoder utvecklas. Snäva trappningar av armeringen krävs genom hela komponenten med vågigheter i armeringen som följd vilka leder till reducerad tryckhållfasthet hos kompositen. Projektets mål är att utveckla och verifiera en dimensioneringsmetodik som beaktar samverkan mellan vågigheter på olika skalor, och dess effekt på kompositstrukturens tryckhållfasthet.

Projektet utförs som ett doktorandprojekt och skall förutom en doktorsexamen resultera i ett dimensioneringsverktyg anpassat för industriell tillämpning. Dimensioneringsmetodiken kommer dessutom att göras tillgänglig för andra branscher med behov av lätta strukturer med komplexa geometrier. Speciellt kommer bilindustrin och dess underleverantörer att kunna nyttja denna då snarlika materialsystem är aktuella för fordonstillämpningar.

Under första delen av projektet har relationen mellan bunt/lamellvågighet och tryckbeteende hos kompositen kartlagts och modellerats. En direkt metod för karaktärisering av buntvågighet har även utvecklats. Detta fortsättningsprojekt fokuserar på utveckling och verifiering av en dimensioneringsmetodik som beaktar samverkan mellan vågigheter på olika skalor, till följd av trappningar, drapering och textilstruktur, och dess effekt på kompositstrukturens tryckhållfasthet.

Deltagare

Leif Asp (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-04867
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15