Solving the Higgs Fine-Tuning Problem with Top Partners
Forskningsprojekt , 2018 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Gabriele Ferretti (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Samarbetspartners

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projekt-id: 1013613
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

2019

Light scalars in composite Higgs models

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-21