Solving the Higgs Fine-Tuning Problem with Top Partners
Forskningsprojekt, 2018 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Gabriele Ferretti (kontakt)

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Samarbetspartners

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projekt-id: 1013613
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-21