Svenska åtaganden gentemot satelliten Odin
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Kristell Perot (kontakt)

Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Samarbetspartners

Molflow AB

Gråbo, Sweden

Finansiering

Rymdstyrelsen

Projekt-id: 72/17
Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

https://odin.rss.chalmers.se/

Senast uppdaterat

2020-03-04