Synergistisk utveckling av rötngentekniker och tillämpbara tunna oxider för hållbar kemi
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Per-Anders Carlsson (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Samarbetspartners

Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY)

Hamburg, Germany

Lunds universitet

Lund, Sweden

Max IV-laboratoriet

Lund, Sweden

Universität Paderborn

Paderborn, Germany

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-06709
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-01