Synergistisk utveckling av rötngentekniker och tillämpbara tunna oxider för hållbar kemi
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Per-Anders Carlsson (kontakt)

Enhetschef vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Per-Anders Carlsson Group

Samarbetspartners

Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY)

Hamburg, Germany

Lunds universitet

Lund, Sweden

Max IV-laboratoriet

Lund, Sweden

Universität Paderborn

Paderborn, Germany

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-01