Komprimering av förberäknad belysningsinformation
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Erik Sintorn (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Roc Ramon Currius

Embedded Electronics Systems and Computer Graphics

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-05060
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

2022

Real-Time Hair Filtering with Convolutional Neural Networks

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-17