Komprimering av förberäknad belysningsinformation
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Erik Sintorn (kontakt)

Docent vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik, Real-time and Computer Graphics Systems

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-05060
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-28