Aerodynamik vid platooning med olika fordonsslag: optimering av framtida transportlösningar
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Syftet med projektet är att utveckla en simuleringsmetod för noggranna och effektiva CFD-beräkningar där en stor mängd parametrar rörande kolonnkörning (platooning) kan undersökas. Simuleringarna ska valideras med hjälp av vindtunnelprov på flera olika fordonsslag i kolonn. Resultaten från projektet är tänkt att användas vid konfigurering av uppkopplade fordon vid autonom körning i kolonn för att bidra till lägre bränsleförbrukning.

Deltagare

Simone Sebben (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2017-007896
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

2023

Aerodynamics of vehicle platooning

Doktorsavhandling

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-22