Energisparande elektrokromiska platta hybridmaterial
Forskningsprojekt , 2018 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Andreas Dahlin (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-17