Energisparande elektrokromiska platta hybridmaterial
Forskningsprojekt , 2018 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Andreas Dahlin (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: EM16-0002
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-17