Optisk fiber med ytbeläggning innehållande Grafen
Forskningsprojekt , 2018

Projektet omfattar en genomförandestudie med syfte att verifiera: -Att det är tekniskt möjligt att ytbelägga en optisk kommunikationsfiber med ett eller flera lager grafen i en polymermatris och därigenom förbättra prestandan hos fibern. -Producerbarhet av en sådan ytbeläggning samt bedöma möjligheter och kostnader för produktion i industriell skala. -Kundnytta och potentiell marknadspotential för optiska kommunikationsfiber ytbelagt med grafen.


Projektet förväntar sig följande utfall av genförandestudien: -Svar på om en ytbeläggning av en polymermatris innehållande grafen kan förbättra fiberns tillförlitlighet samt tillföra nya egenskaper som t.ex. elektriska eller termiska fördelar. -Produktionsmöjligheter, i liten skala men med uppskalningsmöjligheter. -Initial marknadsaccept. -Underlag för en större FoI-insats, där tillverkningsmetod kan utvecklas och ytterligare optimering ske.


Genomförandestudien omfattar följande delmoment -Chalmers Tekniska Högskola, Industri och Materialfysik, fastställer optimal mix av grafen och polymerblandning som lämpar sig för ytbeläggning mot fiberns ”cladding”. -Rise testar i industriell miljö hur ytbeläggningen bäst genomförs och definierar kvalitetsmått. -KTH, Optical Lab, verifierar kompatibilitet med de krav som ställs på framtida kommunikationsfiber. -Bitelecom verifierar marknad och kundnytta samt levererar rå fiber till gruppen

Deltagare

Roland Kádár (kontakt)

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Karolina Gaska

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Samarbetspartners

Bitelecom AB

Täby, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-02