Etablera 2D-kompositforskning vid Chalmers
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

För att säkerställa Chalmers roll som nyckelaktör för forskningen om grafenbaserade 2D-kompositer, satsar Chalmersstiftelsen nu 15 miljoner kronor de närmaste tre åren för att finansiera laboratorieutrustning och för att delfinansiera en forskargrupp under ledning av professor Vincenzo Palermo.

Finansieringen kommer att leda till utveckling av innovativa kompositer av 2D-material med polymerer och metaller, till skapande av nytt industriellt samarbete med nyckelpartner och, sist men inte minst, till utbildning av en ny grupp unga forskare från Chalmers.

Deltagare

Vincenzo Palermo (kontakt)

Forskningsprofessor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

Chalmers grafencentrum

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-01